Keban blog

0 yorumlar

Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maksimum ±90 derecelik fazı kayar. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir.  Devamı

0 yorumlar

Az ya da çok, her işte enerji kullanılır. Deneyimler, enerji giderlerinin, geri ödemesi kısa olan basit önlemlerin alınmasıyla, en azından %10 ve sık sık %20’den daha fazla azaltılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen yedi önemli enerji tasarrufu teknolojisi ile önemli tasarruflar yapmak mümkündür:
Yakma sisteminin rasyonelleştirilmesi
Isıtma-soğutma ve ısı transferinin rasyonelleştirilmesi
Isı iletimi ve ışınımı nedeniyle olan ısı kaybının önlenmesi
Atık enerjiden ısı geri kazanımı
Isıdan güç dönüşümünün rasyonelleştirilmesi
Direnç kayıpları nedeniyle olan elektrik kaybının önlenmesi
Elektrikten ısı ve güç dönüşümünün rasyonelleştirilmesi

Gelecekte enerjiye olan talep hiç şüphe yok ki, şu anki durumdan çok daha fazla olacaktır. Üretilirken çevreyi diğer etkenlere göre daha fazla kirlettiği uluslararası protokollerce de kabul edilmiş olan enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, kendi sağlımız ile birlikte, gelecek nesillere bırakılan daha temiz bir dünya için atılan önemli bir adımdır.

0 yorumlar

Standartlara uygun, doğru aydınlatma yapıldığında;
• Gözün görme yeteneği artar ( görüş keskinliği, görme hızı artar).
• Göz sağlığı korunur, görme bozuklukları önlenmiş olur.
• Görsel performans artacağından, yapılan işin verimi artar böylece ekonomik yarar sağlanır.
• Psikolojik açıdan da görsel konfor sağlanır. Yararlanıcı içinde bulunduğu ortamda kendini daha mutlu hisseder.
• İyi görememe ya da görme yanılgılarından doğabilecek kazalar azalır.
• Güvenlik duygusu sağlanır. Devamı

0 yorumlar

Bir mekânda, gerekli sıcak atmosferi oluşturabilmenin önemli araçlarından birisi doğru aydınlatma yöntemidir.
Her ne kadar özenli malzeme, doku, renk ve uygulama teknikleri kullanmış olsanız da; yanlış bir aydınlatma yönteminiz ve aydınlatma kaynağınız varsa bütün çabalarınız yetersiz kalacaktır. Devamı

0 yorumlar

Aydınlatma teknolojisindeki gelişmelerin toplum yaşamı üzerinde olumlu etkileri olmuş ve yaşam kalitesi yükselmiştir.
Evde, hastanelerde, havaalanlarında, otoyollarda, alışveriş merkezlerinde ve otogarlarda aydınlatma teknolojisinin ürünleri kullanılmaktadır.
Aydınlatma teknolojisi, kullandığımız pek çok araçta uyarı amaçlı kullanılır Buzdolabının kapağı açıldığında lambanın yanması, ütü çalıştırıldığında ışığının yanması bu uygulamaya örnek verilebilir.
Aydınlatma teknolojisi sayesinde araçlar geceleri rahat bir şekilde kullanılır Araçların lambaları, yol kenarlarındaki lambalar araçların gece kullanımını kolaylaştırır.
Gereğinden çok ya da az aydınlatılmış ortamlar, görmeyi zorlaştırır. Yetersiz veya fazla aydınlatma, gözlerimizin yorulmasına neden olur. Devamı

0 yorumlar

Avantajları:

keban_elektrik_aydinlatma_led_1
LED ürünlerinin en büyük avantajı az enerjiyle daha çok ışık akısı verebilmeleridir. Enerji tasarrufu sağlandığı gibi büyük aydınlatma projelerinde aynı zamanda kablo tasarrufu da sağlarlar.

LED aydınlatma ürünlerinin diğer avantajlı yönü ise özellikle power-LED’lerin çalışma sıcaklıkları aşılmadığı sürece uzun ömürleridir ve en az 50.000 saat gibi (25°C ortam için) çalışma ömürleri vardır. Bu süreden sonra bile en fazla yaklaşık %30 kadar ışık kaybıyla çalışırlar. Normal (basit) LED’ler 100.000 saate kadar dayanabilmektedirler.
Tasarruf ampulleri ya da cıva buharlı ampullerin sık kapatılıp açılmaları ömürlerini kısaltmasına karşın LED ampullerde böyle bir sorun yoktur.  İstenildiği kadar sık açılıp kapatılabilirler. Devamı