İnsan kaynakları

keban_elektrik_ik

KEBAN İnsan Kaynakları Departmanı, şirketimizin politikası doğrultusunda insan kaynaklarını organize eder ve işe alım süreçlerini yönetir. İnsan Kaynakları Departmanımız; müşteri duyarlılığı, dinamizm, özgüven, bilimsellik, sürekli gelişim, kalite odaklılık, takım çalışması, güvenilirlik ve dürüstlük ilkesi ışığında çalışmalarını sürdürmektedir.
İnsan kaynakları politikamızın ana esasları, vizyonumuz, misyonumuz, ortak değerlerimiz ve stratejilerimizin ışığında;

•Nitelikli iş gücü temini sağlayabilmek,
•Personel alımlarında fırsat eşitliliği sağlamak,
•İnsan kaynaklarlarının stratejik önemi olduğu bilincinde olarak güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlamak ve rekabeti avantaja çevirebilecek çalışanlar yaratmak,
•Sürekli gelişmeye fırsat tanımak,
•Eğitim ve terfi hususlarında eşitlik kuralına sadık kalmak
•Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve insan haklarına saygı gösterilmesi,
•Şirket kültürümüzün temelini oluşturan ortak değerlere her zaman bağlı olmak ve insan kaynaklarını bu çerçevede yürütmektir.